Zpráva JSDH Prostějov, družstvo Krasice za rok 2020

Zpráva JSDH Prostějov, družstvo Krasice za rok 2020

7. prosinece, 2020 JSDH 2 minuty čtení

Naše jednotka se vzdělávala i přes značná omezení kvůli pandemii. V průběhu roku jsme začali s proškolením čtyř nových adeptů. K obměně jednotky došlo v říjnu, kdy byli přijati čtyři členové (z toho jeden profesionální hasič) a na vlastní žádost dva členové odešli. V současné době má tak naše jednotka třináct aktivních členů. Z toho jsou tři velitelé, tři strojníci, jeden pilař a zbytek doplňují hasiči.

Pandemie ovlivnila i pořádání různých školení, například strojníci se nemohli zúčastnit kurzu “Odborná příprava strojníků kat. JPO V. S CAS”. Hned jak to situace dovolí, bude k dispozici náhradní termín. Rovněž nový třetí velitel se v nejbližší době zúčastní velitelského kurzu.

V rámci naší jednotky jsme měli dvě námětová cvičení a pravidelné kondiční jízdy. Jednotka zorganizovala okrskové námětové cvičení, které se mělo uskutečnit 13. listopadu 2020 v areálu Gala Krasice. Organizace probíhala ve spolupráci s HZS Prostějov. Ale i toto cvičení bylo odloženo na dobu, až to okolní podmínky dovolí. Dále naše jednotka dohlížela na požární bezpečnost při svařovacích pracích na čerpací stanici Benzina na ulici Olomoucká v statutárním městě Prostějov. Také pomáhala při rozvážení filtrů do tří atomových krytů. Dále zorganizovala dětskou soutěž v požárním útoku v Krasicích a pomohla při pořádání dvou soutěží v Dětkovicích a Kelčicích.

Začátkem roku velitel JSDH Roman Ressler a budoucí velitel družstva Robert Šimara začali pracovat na specifikacích nového dopravního automobilu. Po náročných pracích a zjišťování potřebných informací jsme 30. listopadu 2020 převzali od statutárního města Prostějova nový dopravní automobil značky Man. O přestavbu na DA se postarala firma HAGEMANN. Tímto chceme statutárnímu městu Prostějov a firmě HAGEMANN moc poděkovat.