Výroční zpráva o činnosti SDH Krasice za rok 2020

7. února, 2021 Aktuality 4 minuty čtení

Sestry, bratři, vážení příznivci dobrovolných hasičů,

tentokrát se tu opět po roce nescházíme. Pandemie koronaviru nám neumožnila uspořádat tradiční výroční valnou hromadu, ale i tak bych chtěl připomenout a zhodnotit činnost našeho sboru za rok 2020.

V sobotu 4. ledna v 17 hodin jsme uplynulý rok zahájili výroční schůzí. Ta se konala v prostorách tanečního sálu nad prodejnou GALA v Krasicích. Na tomto setkání proběhly po pěti letech volby. Byl zvolen nový 21členný výbor. Staronovým starostou sboru se stal bratr Martin Ressler, velitelem bratr Roman Ressler a novým jednatelem bratr Radim Burget. Další funkce byly rozděleny na první výborové schůzi. Jednání VVH se zúčastnilo mnoho hostů i našich členů. Nechybělo občerstvení ani tradiční starostům guláš.

Okrsková hodnotící schůze se v loňském roce konala v hasičské zbrojnici ve Vrahovicích. V sobotu 15. února v 17 hodin se zde sešli představitelé sborů našeho okrsku. Nechyběli ani 1. náměstek primátora statutárního města Prostějova Jiří Pospíšil, starosta OSH ČMS bratr Jan Brabec a v neposlední řadě velký příznivec dobrovolných hasičů a bývalý primátor bratr Miroslav Pišťák. I tato schůze byla volební. Okrskovým starostou byl zvolen bratr Martin Ressler, okrskovým velitelem bratr Miroslav Lezna a členem výkonného výboru OSH za okrsek 20 bratr Ivo Hynek.

V únoru náš sbor zasáhla smutná zpráva. Ve věku 79 let nás opustil dlouholetý člen bratr František Puda. Poslední rozloučení se konalo ve středu 12. února ve 14 hodin v obřadní síni na městském hřbitově v Prostějově.

Další činnost našeho sboru poznamenal výskyt nemoci COVID-19 v naší republice. Nákaza se začala rychle šířit a vláda vydala první protiepidemická opatření. Nás to zastihlo při přípravách našeho tradičního hasičského plesu. Tato akce se měla konat v sobotu 14. března a zakončit tak plesovou sezónu v čechovické sokolovně. Bohužel se kvůli zákazu shromažďování tato společenská událost již nemohla uskutečnit. Rušily se i další naplánované akce. Bylo to například soustředění mladých hasičů v termínu od 24. do 26. dubna v Ptenském dvorku a tradiční turnaj ve stolním tenise „Memoriál Zdenka Kotrče“, který se měl konat 2. května.

V letních měsících se podařilo některé akce přece jen uspořádat. Bylo to především prázdninové setkání členů sboru a jejich rodinných příslušníků. Účast byla hojná a nechyběly ani opékané makrely a kuřata, které připravil starosta sboru Martin Ressler.

V sobotu 12. září jsme také zvládli zorganizovat 14. ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty SDH“. Za krásného počasí se zde sešlo mnoho soutěžních družstev i diváků. Navštívil nás i 1. náměstek primátora statutárního města Prostějova Jiří Pospíšil. Město Prostějov nám na tuto akci přispělo finanční dotací 15 000 Kč. Ve čtvrtek 24. září jsme se v hasičské zbrojnici sešli, abychom popřáli k 80. narozeninám bratru Zdeňku Nakládalovi a k 70. narozeninám bratru Josefu Jurníčkovi. Delegace z výboru zde předala oslavencům drobné dary a připravila občerstvení pro přítomné hasiče. Příjemné počasí nám dovolilo využít venkovní posezení. Další jubilantka byla sestra Miroslava Kalabisová, kterou jsme 2. prosince navštívili u ní doma.

V loňském roce byl také oceněn člen našeho sboru bratr Petr Marák. Cenu Michala Velíška a medaili primátora statutárního města Prostějova obdržel za záchranu osmiletého chlapce, který se během rodinné oslavy propadl do septiku. Blesková pomoc Petra Maráka mu zachránila život.

V pondělí 30. listopadu primátor města Prostějova František Jura, 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a zástupci HZS města Prostějova a zásahové jednotky našeho sboru převzali před prostějovskou radnicí nový dopravní automobil. Vozidlo značky MAN dodala opavská firma Hagemann. Krasičtí hasiči tak poprvé dostali automobil přímo z výrobní linky. Oslavy spojené s žehnáním byly zatím kvůli pandemické situaci odloženy.

V průběhu roku 2020 se nám podařilo setkat na čtyřech výborových a uspořádat jednu členskou schůzi. Sbor dobrovolných hasičů v Krasicích má k dnešnímu dni 103 členů. Z toho je 69 dospělých a 34 mladých hasičů.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří nás v loňském roce podpořili. A to především Statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji, firmě INTERFORST, hostinci u Dudka, firmě BARVY-LAKY Vojtěch Marák, autoškole Vitáskovi a mnoha dalším. Dovolte mi také, abych popřál všem mnoho zdraví a vše nejlepší v právě započatém roce 2021 a poděkoval všem, kteří se aktivně zapojují a podporují naši činnost.

Starosta SDH Krasice Martin Ressler