Námětové cvičení 2021

1. listopadu, 2021 JSDH 1 minuta čtení

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krasice dne 29. 10. 2021 v 16:00 vyjela na námětové cvičení do areálu Gala, kde prováděla čerpání vody ze studny a následné dodání vody na hašení fiktivního požáru uskladněného materiálu.

SDH Krasice a JSDH Krasice děkuje všem, kteří se podíleli a pomáhali při plánování a přípravě námětového cvičení. Dále děkuje všem zúčastněným sborům dobrovolných hasičů, hasičskému záchrannému sboru Prostějov a Statutárnímu městu Prostějov.