BOCHOŘ 17.9. 2011 – 12. místo !!!

19. září, 2011 Závody 2 minuty čtení

Dne 17.9. 2011 se naši mladí hasiči zúčastnili 10. ročníku soutěže MH: „O Bochořskou sovu“.

Této soutěže se zúčastnilo celkem 83 družstev z různých koutů Moravy, Slezska dokonce i z Čech. Z toho 34 družstev mladších žáků a 49 družstev starší žáků. Soutěž probíhala jednokolově za částečného umělého osvětlení. 

Naši mladí hasiči obsadili časem 16,61s ve své kategorii 12. místo a to i přes velkou nervozitu a i únavu (obdobné soutěže se zúčastnili vůbec poprvé a navíc startovali až jako 39.  cca v 01,00 hod.). 

Toto umístění je vynikající, za což jim patří velké poděkování za reprezentaci našeho SDH Krasice na tomto kolbišti, kde se ani v takto silné konkurenci neztratili a potvrdili, že jejich letošní výsledky nejsou pouhou náhodou, ale především důkladnou a odpovědnou přípravou a přístupem k tomuto sportu. 

Pro naše mladé hasiče byl tento závod o to cennější, že si potvrdili své vedoucí postavení jak  v rámci okrsku, tak i okresu, ale hlavně si mohli porovnat své znalosti a dovednosti v daleko širší konkurenci. Jistě zde načerpali mnoho zkušeností, které mohou využít do budoucna.

Ještě jednou blahopřejeme našim mladým hasičů k dosaženému výsledku a umístění, které je jistě i velkou motivací do další sezony, na kterou se připravíme ještě lépe.

STANDA, ROMAN, MILDA